ఎపిసోడ్ 20 : అవునా సరే రా నాతో పాటూ అంటూ బృందా బెడ్రూమ్ వైపు అడుగులేసింది సమీరా మనోడితో పాటూ.. అప్పటికే బాగా సెట్ చేసుకున్న

ఎపిసోడ్ 14: వెళ్తూ వెల్తూ గిరిజా మనోడిని చూసి కన్ను కొడుతూ రావోయ్ త్వరగా అంటూ వెళ్ళింది,మనోడూ కన్ను కొడుతూ వస్తున్నా పద అంటూ సైగ చేసాడు..

ఎపిసోడ్ 13: గోపీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత,గిరిజా-బృందా లు దీర్ఘమైన సంభాషణలు,లెస్బో లతో నిద్రలోకి జారుకున్నారు…ఆఫీస్ కి వెళ్లిన గోపీ మొదట అంతా ఒక

ఎపిసోడ్ 9 : గోపీ ముందు ఆడవాళ్ళని ఆ దృష్టితో చూడటం తప్పు అని భావించేవాడు, ఈ రెండు నెలల్లో అతడి ప్రవర్తన పూర్తిగా మారింది,బహుశా ఆడవాళ్ళతో

ఎపిసోడ్ 6: చూడయ్యా గోపీ అలా నవ్వుతుంటే ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావో నువ్వు,ఎప్పుడూ అలాగే ఉండయ్యా బాబూ నువ్వు..ఇంకోటి నువ్వు అండీ గిండీ అంటూ ఆ వరసలు

హాయ్ మిత్రులందరికీ.. నేను మీ సంజయ్ సంతోష్,మరో కొత్త కథతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను.. నా మునుపటి కథల లాగే ఈ కథనీ ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను… కథ

మహి అమ్మని నాన్న తప్ప ఎవరూ, మీను ,అని పిలవరు అందరూ లక్ష్మి అనే పిలుస్తారు‌… అంటూ బయటికి వెళ్ళింది….. ఏంటో ఈ అమ్మాయి మాటలు అనుకుంటూ