మహి అమ్మని నాన్న తప్ప ఎవరూ, మీను ,అని పిలవరు అందరూ లక్ష్మి అనే పిలుస్తారు‌… అంటూ బయటికి వెళ్ళింది….. ఏంటో ఈ అమ్మాయి మాటలు అనుకుంటూ

నేను నీ పతి భక్తి తగాలేయ్య అంటూ వాడి వైపు చూశా వాడు తన బలిసిన సళ్ళను పిసుకుతూ చనుమొనలను గట్టిగా పట్టుకుని పిండుతూ ఉన్నాడు నేను

నా పేరు మోహన్ (33) . నా భార్య సిరి (26). పేరుకి తగ్గట్లే 35 26 36 సిరులతో కవ్విస్తుంది . పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధాలు

“కేశవ్, కేశవ్” అంటూ అరచిన అరుపులకి మెలకువ వచ్చి లేచాడు కేశవ. “ఏమయ్యిందమ్మా…….?! పొద్దున్నే…………చెప్పు ఏం కావాలి?” విసుగ్గా అంటూ మంచం దిగి షార్ట్ పైకి లాక్కున్నాడు.

తన ముందు మోకాళ్ళ మీద కుర్చుని తన నడుము కి అటూ ఇటూ చేతులు వేసి పట్టుకున్నాను. అక్కడి నుంచి నా చేతులు మెల్లగా వెనక్కి జరిపి