రాజ రహస్యం 8 – Telugu sex stories
telugu sex stories telugu boothu kathalu రాజ రహస్యం 8 విరూపాక్ష స్వామి వొక పెద్ద అంబా వుపాసకుడు .. రాజా రవివర్మ కి అతి సన్నిహితుడు.. నమ్మకస్థుడు.. ఆ స్వామి తన సిద్ధులు పొందే ప్రయత్నాలు చేసే సమయం లో, ఆయనను  విరోధుల నుండి కాపాడేందుకు,  రాజా రవి వర్మ.. స్వయం గా, తన సైన్యం తో.. ఆయన ఆశ్రమం లో నెల రోజుల పాటు వుండటం రాణీ సులోచనా దేవి కి గుర్తుంది..రాజు గారు తిరిగొచ్చాక ఆ స్వామి తన ఉపాసనలు ఫలవంతం గా ముగించినట్లూ.. తనకి పరకాయ ప్రవేశం లాంటి అనేక మానవాతీత శక్తులు ఆ అంబాదేవి ప్రసాదించినట్ల తనకి చెప్పిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది.. ఇప్పుడా స్వామి ని ఆశ్రయించి.. తాను తన శరీరాకారాన్ని మార్చికోగల్గితే.. వయస్సు తగ్గించుకోగలిగితే.. అటు తర్వాత.. విక్రముడి నే వరించి రాణీ గా అవగల్గితే.. ప్రస్తుతపు సంకోచాలు.. సంకష్టాలూ తీరిపోతాయి.. అన్పించింది.. ఆ ఆలోచన తగలగానే.. ఆమె మనస్సు తేలిక

బడి ఉల్లాసం పొందింది.. ఆమెలో తిరిగి ఆడతానపు ఆరాటాలు తలెత్తసాగాయి.. కొడుకు విక్రముడి తో తన ఆలోచనలను పంచుకొని.. అమలు లో పెట్టాలన్న తీర్మానానికి వచ్చింది రాజమాత.. వెంటనే తన తల్పంను దిగి.. తన మందిరపు తలుపులు భద్రం గా మూసివున్నాయని నిర్ధారం చేసుకొని.. మెల్ల గా విక్రముడి మందిరం వైపు కదిలింది.. కిటికీ లోంచి చంద్రుని స్థితిని బట్టి తెల్లవారెందుకు ఇంకా రెండు గంటలైనా సమయముంది గ్రహించిన రాణీ .. విక్రముడు పొందు కోసం పరుగులు వేసే ఆడతనాన్ని అరచేతుల అదుముకుంటూ.. మధ్య ద్వారాన్ని మెల్ల గా తెరుచుకుని.. నిశ్శబ్దం గా కొడుకు మందిరంలోకి అడుగు పెట్టింది.. మందిరంలో వున్న చిరు దివ్వెల వెలుతురు లో విక్రముడు తన శయ్య మీద నిద్ర లో వున్నది గమనిం చింది .. ఆ నిద్రావస్థ లో.. అతడి.. వెల్లకిలా పరుండి వున్న శరీరం మీది కప్పుకొని బట్ట అస్త వ్యస్తం కాగా.. మొలలోని వుడుపు విచ్చుకోగా.. బలమైన లావాటి తొడలు, అర్ధ నగ్నం గా ఆమె కంటబడుతూంటే.. కుతూహలం గా ఆ మొల లో వూరుకుతూ ఉండాల్సిన అతని మొగతనం కోసం తేరి పారి చూసింది.. లావు గా బారు గా కొండ తాచులా అతడి మొడ్డ అతని ఎడం తొడ మీదికి వాలి తానూ నిద్రావస్థ లో వున్నట్టు సూచిస్తోంది.. సులోచనాదేవి కి దాని ని ఉసిగొల్పి తన లో దోపేసుకోవాలన్న ఉబలాటం మొదలైంది.. అయితే దీర్ఘం గా నిద్రపోయే కొడుకుని హఠాత్తు గా లేపటం సరి కాదనిపించ గా.. మెల్ల గా తన వంటి మీది ఉడుపుని పూర్తి గా తెరుచుకొని..నిండు గా యెగిరి పడే రొమ్ముల్ని రెండు చేతులా నిమురుకుంటూ.. నరాలు పురెక్కి పోతూం డ గా మెల్ల గా చప్పుడు కాకుండా కొడుకు పక్కలోకి చేరింది.. పక్కలో కదలిక కు విక్రముడు మెల్ల గా కళ్ళు విప్పి తల్లిని చూసి.. తృప్తి గా నవ్వాడు.. ఆమెను రెండుచేతులా చుట్టేస్తూ.. పెదాలందుకుని.. చుంబించాడు..  “హూ.. రాజా వారికి నిద్ర చెడగొట్టానా..?” మోహక స్వరం లో అడిగింది.. కొద్దీ సేపటి క్రితం ఆమె చేసుకున్న నిర్ణయం వలన కావచ్చు.. ఇప్పుడామె లో ఎలాంటి భయాలు గానీ సంకోచాలు గానీ లేవు.. “ఉహూ..” అన్నాడు విక్రముడు.. తల్లి తన నగ్న స్థనాల్ని ఉడుపుని తప్పించి ముఖాని కేసి జరుపు తూంటే .. వాటిని ఆబ గా చూస్తూ.. “అప్పుడైతే.. బాయి కుడపనా ..  ? వూ.. పొదుగులు నిండా ఊరి వున్నాయి.. చీపు కోండి.. కడుపు నిండు గా.. ” అంటూ ఒక చేత్తో కొడుకు తలను నిమిరి తన పాలిండ్ల మీది కి జరుపుకుంటూ.. రెండో చేత్తో.. రొమ్ముని నోటిలో చొప్పించింది.. తాను అనువు గా సర్దుకుంటూ.. విక్రముడు సంతోషం గా తల్లి రొమ్ముని రెండు చేతులా
అంది పట్టి.. నోటి నిండా దోపుకొంటూ..చీపసాగాడు.. “హూ.. అమ్మా.. హా.. అలాగే కుడవండి .. అదీ హా.. .. విక్రమా.. ఇలా చాటు మాటుగా.. ఎన్నాళ్ళు చేయ గలం ..?” సన్న గా గొణిగింది.. ఆమె తియ్యటి చిక్కటి పాలను నోటినిండా పీల్చుకుంటూ.. ఔనన్నట్లు తలను.. రొమ్ముల్లో ఆడించాడు..సులోచనాదేవి చేయి ఒక దాని తో, అతని వీపుని నీవుతూ.. “అలా అని నిన్ను వదులుకోలేనయ్యా.. యేమి చెయ్యాలో అంతు పట్టడం లేదురా.. ” అని ఉపోద్ఘాతం గా అంటూ అతని పిరుదుల్ని లాలనగా తడిమింది.. రెండో అరచేత్తో…తల్లి హస్త స్పర్శకి అతడి ఆయుధం యెప్పటి లాగానే

బిగుస్తూ ఉంటే.. విక్రముడు తన మొల తల్లి పొత్తి కడుపు కేసి జరుపుతూ.. ఆమె తొడల్లో గుచ్చేయ సాగాడు.. “అబ్బా.. ఇదే..బాబూ.. నన్ను ఇవన్నీ చేయిస్తోంది.. ఏ భయం లేకుండా చమ్మగా.. హా.. ఎన్నడో ..స్హ్హ్హ్.. ” అని మూల్గుతూ కొడుకు మొడ్డను ని తన బలువు తొడ తో.. తాటించి అతని పిరుదులను నిమిరి చేత్తో ముందుకు ఆడిస్తూ.. తొడల మధ్యకు చేరే ఆ పొడవుని, తొడల్ని దగ్గిర గా చేరుస్తూ.. నొక్కింది.. విక్రముడు ఆవేశం ఆపుకోలేక మొలని మరింత ముందుకి ఎగర వేస్తూ ఆమె యోని భాగాని కై వెతక సాగాడు.. తన నిక్కిన మొడ్డ తో.. “చెబితే విను.. విక్రమా.. నీదేమో చమ్మ గా నా నిండు గా నీ వీర్యాన్ని నింపేస్తే.. నాకూ ఎంతో హాయే .. అయినా దాంతో నాకు కడుపై .. ఆమ్మో.. మనం అది జరగనిస్తే..  లోకాన్ని ఎలా నిభాయించగలం.. వద్దమ్మా.. వూ.. అర్ధం చేసుకో.. ” అంది.. రొమ్మును మరింత కుదురుగా అతని నోట్లోకి అదుముతూ..  తల్లి పాల రుచికి విక్రముడికి స్వర్గ సుఖాలు తెలిసి వస్తున్నా.. అతని మొడ్డ,తనకీ తన కిష్టమైన యోని కండరాల సుఖం కోసం వెంపర్లాడ సాగింది.. విక్రముడు ఓ క్షణం తల్లి చన్ను చీకటం ఆపి, దాన్ని వదిలి తల్లి ముఖం,లోకి చూసాడు.. “మీరు మా రాణీ అని మర్చినట్లున్నారు.. ” అన్నాడు.. కొంచం కటువు స్వరం లో.. “లేదు.. మహా రాజా.. నేను మరువ లేదు.. మరువను కూడా.. కానీ మన ఈ రతీ కార్యాల నుంచి.. మన ఈ సంబంధం లోకానికి తెలిస్తే బాగుండదని.. నా బాధ..మీరే ఆలోచించండి.. మీకు నాకు వివాహం జరగ కుండా నాకు గర్భమౌతే.. నలుగురి లో నా పరువు మీ పరువు పోకుండా ఎలా నిభాయించ గల్గుతాం.. ? ” అంది విక్రముడు కళ్ళలోని నిరాశ నిస్పృహ కి కొంచం చలిస్తూ.. “మరి అయితే నాకు మీ గర్భంలో పెరిగే మరో అవకాశం లేదనా .? 

మీ నుండే నాకో వారసుడు కావాలని మొదట్లోనే చెప్పాను కదా..” అన్నాడు రాజా విక్రముడు..” అదీ గుర్తుంది .. రాజా.. దాని గురించే నా ఆలోచనలు అన్నీ.. నిన్నటి నుంచి.. నాకో మార్గం తోస్తోంది.. చెప్పమంటే చెబుతా..” అంది కొడుకు నిరాశ ను ఆపై ఎక్కువ సేపు చూసేందుకు ఇష్టం లేక.. “చెప్పండి..” అన్నాడు ఆదుర్దా నిండిన గొంతు తో .. సులోచనాదేవి విరోపాక్ష స్వామి గురించి తాను ఆలోచించింది చెప్పింది.. “మీరు సరేనంటే.. నేను ఆయన్ని ఆశ్రయించి..

నా రూపాన్ని.. మార్చేసుకుంటాను.. ఆ తర్వాత మీరు నన్ను వివాహం ఆడితే.. ఉభయత్రా సరిగ్గా ఉంటుందనిపిస్తోంది.. ” అని ముగించింది.. విక్రముడు ముఖంలో సంతోషం వీచికలూ అంత చిరు వెలుతురు లోనూ మెరుస్తూ కనిపించాయి.. ఆమె మనస్సు పొంగి పోయింది.. కొడుకు ని సంతోష పరచినందుకు… “అలా అయితే వెంటనే ఆ ప్రయత్నంలో వుండండి.. ” అన్నాడు.. ఆమె రెండవ రొమ్ముని తడుముతూ, అర్ధవంతం,గా పిడికిలి,లో బిగించి.. పిండుతూ.. “ఆజ్ఞ..ప్రభూ.. మీరు.. మీ ఆకలి తీర్చుకోండి.. ఇప్పటికీ బాయి చీపుకుంటూ..” అంటూ రొమ్ముని నోట దోపింది.. మరునాడే రాజమాత సులోచనాదేవి తీర్ధయాత్రలకి వెళుతోందని రాజ్యం లో ప్రకటించబడింది.. ఆ తరువాత రోజే, రాజమాత తన ప్రియ సఖి సుమిత్ర మరి కొద్ది మంది పరివారం తో యాత్రకని బయలు దేరారు. రాజ్యం దాటి అరణ్య ప్రవేశం జరుగుతుండగానే.. రాజ మాత తన పరివారాన్ని.. ప్రియా సఖిని కోటకు తిరిగి వెళ్ళమని ఆదేశించింది.. సుమిత్ర ఆమెను వంటరి గా వదిలి వెళ్ళటం ఎలాగా అని మధన పడుతోంటే.. రాజమాత ఆమెను బుజ్జ గించింది ..“నాకొచ్చిన భయం ఏమీ లేదు.. ఇక్కడ నుండి విరూపాక్ష స్వామి వారి ఆశ్రమం చాలా దగ్గిర.. నువ్వు తిరిగి వెళ్ళు.. ఇక్కడ నాకు నీతో అవసరం ఉండదు.. కానీ అక్కడ రాజా విక్రముని ఆలనా పాలన నేను లేనందు వలన నువ్వే చూసుకోవటం సమంజసం.. నేను తిరిగి వచ్చే వరకూ..” అని అంది..ఆమె ఈ ఆజ్ఞకి కారణం రాజా విక్రముడు.. ఆమెను తెల్లవారుతూండగా తన శయ్యలోంచి నిర్గమించే ముందు.. “అమ్మా..ఈ యాత్ర ఎన్ని రోజులుండ వచ్చు..?” అని అడిగాడు “ఇప్పుడే ఎలా చెప్పను నాన్నా..? నేను వెళ్లి ఆ మహర్షిని కలవాలి.. ఆయన్ని వప్పించాలి.. ఆ తర్వాతే ఆయన ఎంత కాలం అంటారో.. అంత కాలం ఉండాలి కదా..?” అంది రాజమాత.. “అలా అయితే.. ఇక్కడ నా పనేంటి.. ఎంత కాలం నిన్ను విడిచి.. పాల్లేకుండా ఉండగలను?.. ఇదివరలో అంటే నేను నా కలల లోకం లో బ్రతుకుతూ వచ్చాను.. మరి ఇప్పుడు వేరు.. తియ్యటి.. చిక్కటి.. పైనా క్రింద పాలు.. రుచి మరిగిన నా నాలిక కానీ శరీరం కానీ మరింకేమీ ఆస్వాదించలేదే..” అన్నాడు.. దీనం గా.. కన్నతల్లిని, మొదటి సారిగా తాను రాజు తాను రాణీ

ధోరణిని వెనక్కి నెట్టి…. పసి బిడ్డలా చూస్తూ..అతని బేలతనం కి రాజా మాత కరిగిపోతూ కొడుకుని అక్కున చేర్చుకుని.. “నాకు మాత్రం నిన్ను.. నీ మగసిరిని విడిచి వుండాలని వుందంటావా? గత 24 ఘంటల్లో నన్ను నీ మగసిరి కి  దాసీ ని చేసావురా కన్నా.. మీ నాన్న ను మరిపించావు నన్ను సుఖపెట్టటంలో.. ఈ ప్రయాణం మన భవిష్యత్తు సుఖంగా ఏ అడ్డు ఆపు లేకుండా వుండాల నేగా..? పోనీ నే తిరిగి రావటం ఆలస్యం అనుకుంటే.. నువ్వు రాజువి.. నీకు స్వాత్రత్వం వుంది.. ” నవ్వింది అర్ధవంతం గా అతడి బుగ్గల్ని నిమురుతూ.. రాజమాత సులోచనాదేవి అంచనా సుమిత్ర ని తిరిగి పంపితే ఆమె విక్రముడికి అవసరాల్ని తీరుస్తుందని..

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

తెలుగు సెక్స్ వీడియోస్

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర
నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం
చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ
జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   
కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *