ప్రేమ పగ పోరాటం 33 – Telugu sex stories
ప్రేమ పగ పోరాటం 33 telugu sex stories తరువాత పేజీలు అన్నీ కాళిగా కనిపించాయి. ఆఖరి పేజీలో రాజరుద్ర నువ్వు ఇది చదువుతున్నావు అంటే సమస్య ఏంటో,నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో నీకు అర్ధమైఉంటుంది. అది కాకుండా నాకు 2 పనులు చేసి పెట్టాలి ఒకవిధం గా ఇవి నా ఆఖరి కోరికలు అనుకో.1 నా కుటుంబాన్ని ఒక్కటి చేయి. 2 రతి,భారతి జీవితంలో సంతోషపడింది  వెళ్లమీద లెక్క పెట్టవచ్చు. తనని సంతోషంగా ఉంచు. 3 ఇది చదివిన తరువాత డైరీని కాల్చి బూడిద చేసెయి.  ఇట్లు ప్రేమతో……నీ……తరువాత ఇంకా ఏమీలేదు.డైరీ చదువుతున్నంత సేపు నాకు తెలియకుండా నేను ఏడుస్తున్నాను. డైరీని తీసుకుని బయటకి వచ్చి కాల్చేశాను. అది కాలుతున్నంత సేపు తాత చెప్పిన మాటలు గుర్తుకు వస్తున్నాయి. కుటుంబం,అమ్మ. నేను లోపలికి వచ్చి రేపు ఎలా మొదలుతుందో అనుకుంటూ నిద్ర పోయాను.మరుసటి ఉదయం అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇంటికి వెళ్లే దారిలో భాను కనిపించింది.భాను-రాజా రాత్రి ఒంటరిగా గడిచినట్టు ఉంది.*ఇది నేను ముందే ఊహించాను.భాను- పిలిస్తే వచ్చేదానిగా.*అది సరే సరళా ఎలా ఉంది?భాను-ఉంది బాగానే ఉంది. అయిన పూకే బాగాలేదు. బహుశా ఇవాళ కూడా రాదేమో.(నవ్వుతూ)*నేను మానేజ్ చేసుకుంటానులే. (భాను ఇల్లు రావడంతో తను వెళ్లిపోయింది.)నేను ఇంటికి వచ్చేశాను. రూమ్ కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను. అమ్మ టిఫిన్ పెట్టి నాతో ఏదో మాట్లాడుతుంది.నేను అమ్మని చూస్తూ ఉండిపోయాను. అమ్మ మాటలు నాకు ఏమి వినపడటంలేదు. తరువాత అమ్మ నన్ను కదిపి “రాజా బాగానే ఉన్నవా?”*బాగానే ఉన్నాను అమ్మ.అమ్మ-మరీఎంటి నన్ను అలాగే చూస్తున్నావు?*రాత్రి ఎక్కువ సేపు చదివాను. అందుకే పరద్యానంలో ఉన్నాను. వెళ్ళి పడుకుంటే సరి పోతుంది.అమ్మ-సరే తినేసి వెళ్ళి పడుకో.అలాగే అనిచెప్పి టిఫిన్ తినేసి
FULL STORY HERE 
మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

………………………………………….

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *