ప్రేమ పగ పోరాటం 18 – Telugu sex stories
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 18 ఆరోజు సాయంత్రం అమ్మ ఏవో బాదులు సదురు తుంటే అవి నా మీద వచ్చి పడ్డాయి. వాటి కింద ఉన్న నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. పక్కనే పది ఉన్న గాజు ముక్క తీసుకుని నా చేతి మీద గీసుకున్నాను. అమ్మ నా దేగ్గరకి వచ్చేసరికి చేతి నుండి రక్తం కారుతుంది. అదే టైమ్ కి లీలా వచ్చింది. దాన్ని చూసి మనసులో సరైన టైమ్ కి వచ్చావ్. అమ్మ లీలా బాదులు తీస్తున్నారు.నేను కింద స్పృహ లేనిదానిల నటిస్తూ పది పోయాను. అమ్మ రక్తం, నన్ను అలచూస్తూ ఏడుస్తుంది.అంతలో నాన్న వచ్చాడు నాన్ను భుజాల మీద వేసుకుని హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్లాడు. నాతో పాటు లీలా కూడా వచ్చింది. నేను అనుకున్నట్టే  అదే నర్స్ ఉంది తను నన్ను బెడ్ మీద పడుకో బెట్టి అందరినీ రూంలో నుండి పంపించేసింది. నర్స్ నాదేగ్గరకి వచ్చి రక్తం తుడుస్తుంది. నేను కళ్ళు తెరచి తనని చూశాను. తను ఏదో చెప్పబోతుంటే వెంటనే నేను నోరు మూసాను.భాను-నేను చెప్పేది జాగర్తగా విను అరవద్దు.(తను అరవను అని సైగ చేసింది.) నేను మెల్లగా చేయి తీసి నేను నిన్ను కలవడానికి వచ్చాను. నీ పేరు ఏంటి?జయ-నా పేరు జయ.ఎందుకు ఈ నాటకం, నాతో ఏమి మాట్లాడాలి?భాను-నీకు మణి, రోని, అలీ వీళ్ళు తెలుసా?(వాళ్ళ పేరులు వినగానే తనకి చెమటలు పట్టాయి.)జయ-నాకు……. తెలియదు…..(తడబడుతు) వెళ్లిపో ఇక్కడి నుండి.భాను- “నీకు తెలుసు” అని నాకు తెలుసు. ఇంకా వాళ్ళని చూసి భయపడవద్దు.వాల్ల దేగ్గర నీ వీడియో లేదు.(అని నేను వెళ్లబోతుంటే)జయ-ఆగు. వాళ్ళ గురుంచి నీకు ఎలా తెలుసు? నా గురుంచి నీకు ఎలా తెలుసు?భాను-నేను మీకు లాగానే ఆ ముగ్గురు నన్ను నలిపేయలి అని అనుకున్నారు. కానీ ఒక దేవుడిదయ వల్ల నేను వాళ్ళ చెర నుండి బయట పడ్డాను. అతనే నీ గురించి చెప్పాడు.జయ-ఎవరు?భాను-చెప్తాను,కానీ ఇప్పుడుకాదు. నేను వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకొవ్వలి అనుకుంటున్నాను. నా దేగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది. నువ్వు నాతో కలుస్తావా లేదా?జయ-నేను నీతో ఎందుకు కలవాలి.?భాను- ఇప్పుడు వాళ్ళ దేగ్గర వీడియో లేదు.కానీ  నీదేగ్గర భయం అలానే ఉంది. దాన్ని వాడి వాళ్ళు  నిన్ను మళ్ళీ లొంగదీసుకోవచ్చు, మళ్ళీ వీడియో తియ్యవచ్చు. తరువాత నువ్వు బ్రతికి ఉన్నంత వరుకు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటావ్. బయటకి రావడానికి  దారి కనపడదు నీకు.జయ- ( ఏడుస్తూ) నేను అది భరించలేను. నేను నీతో కలుస్తాను, చెప్పు నేను ఏమి చేయాలి.భాను- ప్రస్తుతానికి నా చేయి బాగానే ఉంది. మూడవరోజు వచ్చి కట్టు కట్టించుకోవాలి.అని బయట అందరితో చెప్పాలి. ఈ విషయం మన మద్యే ఉండాలి  బయటకి రాకూడదు గుర్తు పెట్టుకో.జయ-సరే అలానే చేస్తాను.అని చేతికి కట్టుకట్టి బయటకి వెళ్ళి అమ్మ నాన్నకి ఏదో చెప్పింది వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఇంటికి తీసుకు వెళ్లారు. దారిలో లీలా “ఎలా , ఎప్పుడు జరిగింది,అని ప్రశ్నలు.దాని గొంతు వింటుంటే నాకు పట్టరాని కోపం వచ్చింది. కానీ తట్టుకుని నీరసం అని చెప్పి తప్పించుకున్నాను.మరుసటి రోజు అమ్మ నాన్న పొలం పనులకి వెళ్తుంటే  “నాన్న నేను వస్తాను.ఇంట్లో ఉంటే బోర్ కొడుతుంది” నాన్న “అక్కడకి వచ్చి ఏమి చేస్తవ్ అమ్మ ఇంట్లోనే ఉండు” అమ్మ “రానివ్వండి గట్టున కూర్చొనిద్ది.” నాన్న “సరే రా”పొలంలో గట్టున నన్ను కూర్చోబెట్టి  అమ్మ,నాన్న పని చేయడానికి పొలంలోకి వెళ్ళి పని చేసుకుంటున్నారు. నేను అంకున్నట్టు మా నాన్న పాలేరు స్నేహితుడు అతని కూతురు కమల వచ్చారు. వాళ్ళు నన్ను చూసి నన్ను పరామర్శించడానికి నా దేగ్గరకి వచ్చారు. ఎమ్మ?ఇప్పుడు బాగానే ఉందా?” నేను “బాగానేఉంది బాబాయి.” “సరే అమ్మ జాగ్రత్త”అని చెప్పి పొలం లోకి వెళ్లబోతుంటే “బాబాయి కమలాని ఇక్కడ ఉంచవా? ఎప్పుడు చేసుకునే పనులేగా ఈ ఒక్కరోజుకి బాబాయి.” “సరే కమల ఇక్కడే ఉండిద్ది. కమలాకి నాతో ఉండమని చెప్పి బాబాయి వెళ్లిపోయాడు. బాబాయి వెళ్ళిన కాసేపు తరువాత కమల “అక్క ఇప్పుడు ఎలా ఉంది” కమల నన్ను అక్క అని పిలిచిద్ది. “ ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. నువ్వు ఏమి చేస్తున్నావ్ కమల?” కమల “ఏమీలేదు అక్క అంతా మామూలే”నేను-(ఇంకా డైరెక్ట్ గా విషయం దేగ్గర కి వద్దమ్) మణి ని కలిశావా?కమల-(ఒక్క సారి ఉలిక్కిపడి,కంగారూ పడుతూ)మణి నా?మణి ఎవరు?నేనుఎందుకు కలుస్తాను అతన్ని?నేను- అదే మణి, నీన్ను లొంగదీసుకుని, దాన్ని వీడియో తీసి దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని నిన్ను రోని,అలీ కింద పడుకునేలా చేసాడే ఆ మణి.కమల- అదీ…….అదీ………….నేను కావాలని చేయలేదు అక్క, వాడు…వాడు….(అంటూ ఏడుస్తుంది)నేను-నాకు అర్దం అయ్యింది. ఏడవమాకు,కళ్ళు తుడుచుకో. ఈమద్య వాడు ఏమైనా కలిశాడా?కమల-నిన్న కలిశాడు. కలవమని చాలా బెదిరించాడు సాయంత్రం .నేను- కలవమాకు. ఇంకెప్పుడూ వాడికి లొంగబాకు.ఎందుకంటే వాడిదేగ్గర వీడియో లేదు.కమల-నిజమా అక్క?వాల్ల దేగ్గర లేదా?. వాడు నన్ను ఎంత బెదిరించాడో, నేను ఎంత బయపడ్డానో తెలుసా? ఇప్పటి నుండి సుఖం గా ఉండవచ్చు. అయినా వాళ్ళ గురుంచి నీకు ఎలతెలుసు?నేను- నీలాగే మణి నన్ను లొంగదీసుకున్నాడు. రోని,అలీ కింద పడుకోబెట్టడానికి ట్రై చేశాడు. కానీ ఒకతను నన్ను కాపాడి, వీడియోలు నాశనం చేశాడు. అతనే చెప్పాడు.కమల-అతను ఎవరు అక్క నేను చూడ వచ్చా?నేను-చూపిస్తాను, కానీ ఇప్పుడు కాదు. అసలు విషయం ఏమిటంటే “నేను వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవాలి అనుకుంటున్న నువ్వు నాతో కలుస్తావా?”కమల- కలుస్తాను, నాకు టెన్షన్ గా  ఉంది.నేను- అంతా మంచి జరిగిద్ది. ఒక ముఖ్యమైన విషయం మన మద్య జరిగింది ఎక్కడ తెలియకూడదు. ముఖ్యంగా లీలా కి తెలియకూడదు.కమల-లీలాకి ఎందుకు తెలియకూడదు?నేను-తరువాత చెప్తాను.  ఇంకా ఏదేదో మాట్లాడుకుని రోజు గడిపేసామ్.ఇది! ఇప్పటి వరుకు జరిగింది.అని ఆపేసింది.ప్రస్తుతంనేను- మరి 3 అమ్మాయి.భాను- తన గురుంచి తెలిసింది కానీ తన దేగ్గరకి వెళ్ళే దారి కనబడట్లేదు.నేను -తన గురించి చెప్పు.భాను- తన పేరు రజియా, మాలో ఎక్కువ చదివింది తానే. డిగ్రీ చదివింది.నేను -తన తో నేను మాట్లాడతాను. ఇంతకీ వాళ్ళ పెళ్లి ఎప్పుడు?భాను-ఇంకా 2 వారాల తరువాత. మనం ఏమి చేయాలన్న పెళ్లి లోపు చేయాలి.నేను -సరే అలాగే చేద్దాం. ఇంకా వెళ్దామ? అని లేవా బోయాను. తను చేయి పట్టుకుని ఆపింది.
పూర్తి కథ ఈ సైట్ లో (తెలుగుసెక్స్ స్టోరీస్.దేసి)
మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

………………………………………….

ప్రేమ పగ పోరాటం 8
ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు 6
ప్రేమ పగ పోరాటం 9
చెల్లితో బంచిక్ 150
చెల్లితో బంచిక్ 152
చెల్లితో బంచిక్ 151
చెల్లితో బంచిక్ 158
చెల్లితో బంచిక్ 159
నా శృంగార ఆత్మ కథ 14
ప్రేమ పగ పోరాటం 2

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *