నా పేరు సన్నీ 14 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 14 ఇంతలో సడన్ గా మెయిన్ డోర్ తోసుకుంటూ సోనియా లోపలకు వచ్చింది. వస్తు వస్తూనే నన్ను చూసి అయ్యగారికి ఎప్పుడూ సినిమాలు కంప్యూటర్ గేమ్స్ ఉంటే చాలు. చదువు మీద ధ్యాసే ఉండదు. సిగ్గు ఉండాలి రేపటి నుంచి పరీక్షలు పెట్టుకొని సినిమాలు చూస్తూ కూర్చున్నావా అని, లే పైకి పద చదువుకొందాం అని అంది. … వెళ్ళు నేను తర్వాత వస్తాలే అన్నాను చిరాగ్గా. … నాకు తెలుసు నువ్వు ఇలా అంటావని అందుకే నాన్నకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను నువ్వు చదవటానికి రాకపోతే ఆ కంప్యూటర్  క్రింద మామయ్య గదిలోకి షిఫ్ట్ చేయమన్నారు. నువ్వు మొండికేస్తే మళ్లీ ఫోన్ చేయమన్నారు అని అంది. … అమ్మో ఈ పిచ్చిది అన్నంత పని చేస్తుంది నాన్నకు ఫోన్ చేసి ఉంటుంది. చదువు విషయంలో దీనిని ఎవరు ఆపలేరు. మంచి సమయానికి వచ్చి మజా అంతా నాశనం చేసింది అని అనుకుంటున్నాను. ఇంతలో అత్తయ్య అరే బాబు నువ్వు వెళ్ళు పరీక్షలు కదా ఇద్దరు కలిసి చదువుకోండి. సినిమా దేముంది ఎక్కడికి పోదు ఇక్కడే ఉంటుంది కదా అంది నావైపు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *