నా పేరు సన్నీ 10 – Telugu sex stories

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 10  రాకుండా పైకి చేరుకున్నాను. అత్తయ్య రూమ్ లో చూశాను అక్కడ ఎవరూ లేరు. అంటే డ్రాయింగ్ రూమ్ లో ఉంటారు అనుకొని. వెళ్లి చూశాను. డ్రాయింగ్ రూమ్ తలుపు దగ్గరకు వేసి ఉంది చిన్న గ్యాప్ కనబడుతుంది. అందులోంచి చూస్తే ఏమీ కనపడటం లేదు. నేను నెమ్మదిగా తలుపు కొంచం తోశాను. అప్పుడు లోపలి దృశ్యం చూసేసరికి నాకు కొంచెం కంగారు అనిపించింది. లోపల ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. అత్తయ్య శోభక్క మరియు పూజ. పూజ! అత్తయ్య బోటిక్ లో పనిచేసే అమ్మాయి. ఇదివరకు బోటిక్ పైన ఉన్న పోర్షన్లో ఈ అమ్మాయి తన చెల్లెలు మనీషాతో కలిసి ఉండేది. ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు బోటిక్ లో అత్తయ్యతో పాటు పనిచేస్తారు. పూజ వయసు 22 సంవత్సరములు హైట్ 5.3 inches వెయిట్ 45, రంగు బానే ఉంటుంది కానీ శోభక్క అంత తెలుపు కాదు. ఫిగరు మాత్రం శోభక్క లాగే పుష్టిగా ఉంటుంది. ఇంకా పూజ చెల్లెలు మనీషా వయసు 19 సంవత్సరాలు సన్నగా ఉంటుంది వయసుకు తగ్గటే శరీరం ఇంకా ఎదగలేదు. తన సళ్ళు చాలా చిన్నగా ఒంటికి అతుక్కు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *